لیست قیمت روز

جدیدترین لیست قیمت انواع صفحه کابینت ام دی اف و کورین براق و مات در ضخامت های ۳ و ۵ سانتی را در این بخش مشاهده کنید.

آخرین آپدیت قیمت ها: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

3 سانتی مات تک لب ایرانی

325000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی مات تک لب کنزو

365000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی مات دو لب ایرانی

335000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی مات دو لب کنزو

370000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی براق تک لب ایرانی

335000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی براق تک لب کنزو

375000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی براق دو لب ایرانی

345000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

3 سانتی براق دو لب کنزو

380000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

3.2 سانتی خارجی با روکش جنتاش مات تک لب

380000تومان
 • تعداد سفارش بالای ۷۰ شاخه

5 سانتی مات یک لب ایرانی

370000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی مات یک لب کنزو

425000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی مات دو لب ایرانی

380000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی مات دو لب کنزو

435000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی براق یک لب ایرانی

380000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی براق یک لب کنزو

440000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی براق دو لب ایرانی

390000تومان
 • مغز و روکش ایرانی با ۲ سال ضمانت

5 سانتی براق دو لب کنزو

445000تومان
 • مغز و روکش خارجی با ۲ سال ضمانت

صفحه کورین مارک T.S.I

1950هزار تومان
 • با کیفیت تضمینی

صفحه کورین مارک سوپر استون

2190هزار تومان
 • با کیفیت تضمینی