لیست قیمت روز

جدیدترین لیست قیمت انواع صفحه کابینت ام دی اف و کورین براق و مات در ضخامت های ۳ و ۵ سانتی را در این بخش مشاهده کنید.

آخرین آپدیت قیمت ها: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

صفحه ۳ سانت

3 سانتی مات تک لب

370000تومان
 • مارک درخت سبز

3 سانتی مات تک لب

345000تومان
 • مارک کنزو

3 سانتی مات دو لب

379000تومان
 • مارک درخت سبز

3 سانتی مات دو لب

350000تومان
 • مارک کنزو

3 سانتی براق تک لب

387000تومان
 • مارک درخت سبز

3 سانتی براق تک لب

355000تومان
 • مارک کنزو

3 سانتی براق دو لب

396000تومان
 • مارک درخت سبز

3 سانتی براق دو لب

360000تومان
 • مارک کنزو

صفحه ۵ سانت

5 سانتی مات تک لب

415000تومان
 • مارک درخت سبز

5 سانتی مات تک لب

405000تومان
 • مارک کنزو

5 سانتی مات دو لب

424000تومان
 • مارک درخت سبز

5 سانتی مات دو لب

414000تومان
 • مارک کنزو

5 سانتی براق تک لب

432000تومان
 • مارک درخت سبز

5 سانتی براق تک لب

422000تومان
 • مارک کنزو

5 سانتی براق دو لب

441000تومان
 • مارک درخت سبز

5 سانتی براق دو لب

431000تومان
 • مارک کنزو

صفحه کورین

کورین

1900تومان
 • مارک T.S.I

کورین

2190تومان
 • مارک سوپر استون