توضیحات

صفحه کابینت جویز گردو دارای ۲ نام دیگر است. مدل ویکتوریا جویز یا گردو ویکتوریا نیز به همین مدل از صفحه کابینت اشاره دارد که از نمونه های بسیار قدیمی است.