توضیحات

صفحه کابینت رنگ آبنوس مدل براق تولید شده است. این عکس از نمونه کارهای طیف تیره صفحه کابینت است که سالانه حجم نسبتا قابل قبولی از میزان فروش بازار را دارد.