توضیحات

صفحه کابینت طرح رافیا روشن مدل نوستالژی از محصولات بازار است. این سبک از نمونه کارها در بسیاری از خانه های سنتی مورد استفاده قرار گرفته است.