انواع صفحه کابینت رنگ روشن و متمایل به روشن در مدل های مات و براق. لیست قیمت نیز برای طرح های روشن از این دسته بروزرسانی شده است.